chanphom 4.0 - Click để nhập và nhận 388K

chanphom 4.0
Xây dựng và lắp đặt các đường ống
...
chanphom 4.0 , lắp đặt các đường ống công nghệ cao
...
chanphom 4.0 và lắp đặt đường ống công nghệ, kết cấu thép
...
chanphom 4.0 và sản xuất các tàu biển, chân đế giàn khoan
...
Lắp đặt và căn chỉnh tất cả các thiết bị
...
Bảo trì các hạng mục cơ khí cho Nhà máy công nghiệp
- Bảo trì sửa chữa bơm, Valve công nghiệp - Bảo trì sửa chữa Boiler - Bảo trì sửa chữa máy móc, - Bảo trì sửa chữa đường ống, kết cấu ...
Thi công hệ thống M & E cho các nhà máy công nghiệp
Cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục cơ khí cho nhà máy công nghiệp. Cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục điện cho nhà máy công nghiệp. ...
1 2